Aktualijos > Statistika > Depozitoriumo veikla > Nauji duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Nauji duomenys
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita (archyvas)
Mokymai
Programos
Testavimai

Duomenys apie Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos veiklą

Iki 2017 metų Rugpjūčio 31 dienos


Atidaryta emisijų registracijos sąskaitų

Sąskaitos Kiekis % Pokytis Bendra nominali vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT Bendra rinkos vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT
Akcijos 680 56,43 3 5.485,96 58,04 -3,09 478,39 1,39 4.926,16 0,18 79,84 8.768,98 67,13 118,19 835,76 3,00 7.775,88 0,18 154,15
Obligacijos 71 5,89 9 32,01 0,34 2,58 16,74 0,30 14,97 0,00 0,00 31,68 0,24 2,56 16,74 0,30 14,63 0,00 0,00
Vyriausybės VP 76 6,31 -2 3.513,83 37,17 -122,46 1.921,99 1.569,08 0,00 0,00 22,77 3.513,83 26,90 -122,46 1.921,99 1.569,08 0,00 0,00 22,77
Užsienio VP 378 31,37 -16 420,79 4,45 -30,33 79,46 295,53 0,00 0,00 45,80 747,66 5,72 -23,37 392,00 310,63 0,00 0,00 45,03
Iš viso 1205 100 -6 9.452,60 100 -153,29 2.496,58 1.866,31 4.941,13 0,18 148,41 13.062,15 100 -25,08 3.166,49 1.883,02 7.790,51 0,18 221,95

Pastaba: pokytis pateikiamas lyginant einamąjį mėnesį su ankstesniu

į viršų


Depozitoriumo dalyviai

Dalyviai Skaičius
Finansų maklerio įmonės 4
Bankų specializuoti padaliniai 10
Spec.statusas 14
Užsienio dalyviai 16
Emitentai 260
   Tiesioginiai 13
   Netiesioginiai 247
Valdymo įmonės 11
UAB 8
Iš viso 323

į viršų


Apskaityti VP įvykiai

VP įvykiai per mėnesį nuo metų pradžios
VP emisijos registracijos 24 169
    Iš jų - VVP registracijų 3 19
Naujų VP emisijų prijungimai prie senų 10 65
    Iš jų - VVP emisijų padidinimų 4 32
VP asimiliacijos 4 8
Dalyvio statuso pakeitimai 2 42
VP emisijų sumažinimai 1 13
    Iš jų - VVP sumažinimų 0 0
VP emisijų uždarymai 7 69
    Iš jų - VVP emisijų uždarymų 4 27
VP nominalios vertės pakeitimai 2 8
VP pavadinimo pakeitimai 2 18
Kiti įvykiai 43 389
Iš viso 95 781

į viršų


AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Verslo centras k29, Konstitucijos prospektas 29, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 253 14 00, faksas (8 5) 253 14 01, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2015 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .