Aktualijos > Statistika > Depozitoriumo veikla > Nauji duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Nauji duomenys
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita (archyvas)
Mokymai
Programos
Testavimai

Duomenys apie Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos veiklą

Iki 2017 metų Birželio 30 dienos


Atidaryta emisijų registracijos sąskaitų

Sąskaitos Kiekis % Pokytis Bendra nominali vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT Bendra rinkos vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT
Akcijos 668 55,48 8 5.468,27 57,35 -36,31 478,74 1,37 4.908,39 0,18 79,59 8.513,62 65,99 -52,29 782,48 2,58 7.601,50 0,18 126,88
Obligacijos 57 4,73 -2 27,84 0,29 0,49 10,96 0,41 16,47 0,00 0,00 27,58 0,21 0,41 10,96 0,41 16,20 0,00 0,00
Vyriausybės VP 80 6,64 -6 3.584,69 37,60 48,27 1.927,99 1.636,09 0,00 0,00 20,61 3.584,69 27,79 48,27 1.927,99 1.636,09 0,00 0,00 20,61
Užsienio VP 399 33,14 8 453,73 4,76 -110,65 79,46 326,96 0,00 0,00 47,31 774,92 6,01 93,55 387,54 340,21 0,00 0,00 47,17
Iš viso 1204 100 8 9.534,53 100 -98,19 2.497,16 1.964,83 4.924,86 0,18 147,51 12.900,80 100 89,94 3.108,97 1.979,30 7.617,70 0,18 194,65

Pastaba: pokytis pateikiamas lyginant einamąjį mėnesį su ankstesniu

į viršų


Depozitoriumo dalyviai

Dalyviai Skaičius
Finansų maklerio įmonės 4
Bankų specializuoti padaliniai 12
Spec.statusas 14
Užsienio dalyviai 16
Emitentai 262
   Tiesioginiai 13
   Netiesioginiai 249
Valdymo įmonės 11
UAB 9
Iš viso 328

į viršų


Vidiniai atsiskaitymai Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoje

VP sandoriai ir pervedimai Judėjimų skaičius Pokytis per mėn.(%) VP apyvarta (mln.vnt) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta nom. verte (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta rinkos verte (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržiniai sandoriai ir pavedimai 6011 -7.49 11.653 -5.18 26.447 608.96 32.621 202.27
    Vietiniai 3257 7.31 6.156 -10.85 1.961 -8.13 4.216 -16.55
    Tarptautiniai 1155 -24.61 3.783 -12.52 1.097 -13.22 2.205 -31.18
    Užsienio VP 1599 -17.19 1.713 61.67 23.389 6,951.31 26.201 932.80
Užbiržiniai DVP sandoriai 110 -21.43 39.766 -25.72 38.180 -23.75 39.283 -28.10
    Vietiniai 88 -18.52 33.463 -33.39 32.825 -32.63 33.724 -33.91
    Tarptautiniai 22 -31.25 6.304 91.21 5.355 296.94 5.558 54.04
Nemokestiniai pervedimai 638 -16.93 111.032 -32.86 232.367 53.26 333.797 26.18
    Vietiniai 583 -10.58 78.428 -32.91 79.552 -25.18 105.609 -21.26
    Tarptautiniai 55 -52.59 32.604 -32.74 152.815 237.40 228.188 74.95
Pervedimai susiję su VP įvykiais 249 39.11 560.175 566.16 303.098 259.39 318.427 276.24
    Vietiniai 245 38.42 557.548 563.10 301.617 260.05 316.622 276.62
    Tarptautiniai 4 100.00 2.626 30,805.20 1.481 161.55 1.805 218.78
ClearStream sandoriai 81 19.12 0.000 0 34.045 -35.29 0.000 0
Kiti 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Iš viso 7089 -7.37 722.626 129.20 634.138 85.22 724.129 74.65


Lėšų apyvarta per Kliringo banką
VP sandoriai ir pervedimai Lėšų apyvarta (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%) Lėšų apyvarta (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržos sandoriai ir pervedimai 0.000 0 2.425 -32.60
Užbiržiniai DVP sandoriai 0.000 0 40.067 -31.66
Pervedimai, susiję su VP įvykiais 0.000 0 131.080 67.99
Iš viso 0.000 0 173.572 23.76

į viršų


Apskaityti VP įvykiai

VP įvykiai per mėnesį nuo metų pradžios
VP emisijos registracijos 19 121
    Iš jų - VVP registracijų 2 14
Naujų VP emisijų prijungimai prie senų 8 46
    Iš jų - VVP emisijų padidinimų 4 24
VP asimiliacijos 0 4
Dalyvio statuso pakeitimai 2 30
VP emisijų sumažinimai 0 8
    Iš jų - VVP sumažinimų 0 0
VP emisijų uždarymai 11 56
    Iš jų - VVP emisijų uždarymų 4 20
VP nominalios vertės pakeitimai 0 6
VP pavadinimo pakeitimai 0 15
Kiti įvykiai 47 303
Iš viso 87 589

į viršų


AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Verslo centras k29, Konstitucijos prospektas 29, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 253 14 00, faksas (8 5) 253 14 01, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2015 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .