Aktualijos > Statistika > Depozitoriumo veikla > Nauji duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Nauji duomenys
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita (archyvas)
Mokymai
Programos
Testavimai

Duomenys apie Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos veiklą

Iki 2017 metų Vasario 28 dienos


Atidaryta emisijų registracijos sąskaitų

Sąskaitos Kiekis % Pokytis Bendra nominali vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT Bendra rinkos vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT
Akcijos 648 55,81 -27 5.513,56 58,45 -10,34 455,00 1,33 4.987,27 0,24 69,72 8.503,92 67,82 -14,18 740,71 2,90 7.638,55 0,24 121,53
Obligacijos 55 4,74 0 24,79 0,26 0,31 8,13 0,32 16,34 0,00 0,00 24,76 0,20 0,32 8,10 0,32 16,34 0,00 0,00
Vyriausybės VP 88 7,58 -3 3.375,36 35,78 -99,34 1.849,58 1.503,43 0,00 0,00 22,34 3.375,36 26,92 -99,34 1.849,58 1.503,43 0,00 0,00 22,34
Užsienio VP 370 31,87 18 518,74 5,50 26,18 71,13 398,66 0,00 0,00 48,95 634,51 5,06 360,13 281,39 304,18 0,00 0,00 48,94
Iš viso 1161 100 -12 9.432,46 100 -83,20 2.383,84 1.903,74 5.003,62 0,24 141,02 12.538,55 100 246,92 2.879,77 1.810,83 7.654,89 0,24 192,82

Pastaba: pokytis pateikiamas lyginant einamąjį mėnesį su ankstesniu

į viršų


Depozitoriumo dalyviai

Dalyviai Skaičius
Finansų maklerio įmonės 4
Bankų specializuoti padaliniai 12
Spec.statusas 14
Užsienio dalyviai 16
Emitentai 267
   Tiesioginiai 13
   Netiesioginiai 254
Valdymo įmonės 11
UAB 9
Iš viso 333

į viršų


Vidiniai atsiskaitymai Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoje

VP sandoriai ir pervedimai Judėjimų skaičius Pokytis per mėn.(%) VP apyvarta (mln.vnt) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta nom. verte (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta rinkos verte (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržiniai sandoriai ir pavedimai 4844 -1.70 7.767 -11.13 2.275 -38.61 5.982 -29.70
    Vietiniai 2648 11.73 4.450 -18.83 1.319 -19.49 2.881 -27.49
    Tarptautiniai 1118 -0.80 2.586 14.08 0.752 14.22 1.605 10.69
    Užsienio VP 1078 -24.67 0.731 -26.21 0.204 -85.51 1.496 -51.53
Užbiržiniai DVP sandoriai 124 -2.36 192.579 -91.96 38.066 -30.71 39.462 -33.25
    Vietiniai 103 -10.43 192.218 -91.97 35.647 -28.54 36.869 -29.83
    Tarptautiniai 21 75.00 0.361 -77.65 2.419 -52.16 2.593 -60.59
Nemokestiniai pervedimai 705 12.98 432.910 -82.79 64.428 30.05 144.570 40.79
    Vietiniai 576 2.49 431.519 -65.90 60.341 70.36 136.407 123.75
    Tarptautiniai 129 108.06 1.391 -99.89 4.087 -71.07 8.163 -80.43
Pervedimai susiję su VP įvykiais 246 2.07 15,285.704 3,019.75 257.247 115.18 258.949 105.83
    Vietiniai 241 1.69 13,894.291 3,463.10 243.329 108.09 245.016 98.91
    Tarptautiniai 5 25.00 1,391.413 1,291.19 13.917 432.72 13.934 430.11
ClearStream sandoriai 65 -25.29 0.000 0 67.004 12.25 0.000 0
Kiti 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Iš viso 5984 -0.38 15,918.960 194.23 429.019 49.26 448.963 51.62


Lėšų apyvarta per Kliringo banką
VP sandoriai ir pervedimai Lėšų apyvarta (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%) Lėšų apyvarta (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržos sandoriai ir pervedimai 0.000 0 1.268 -53.01
Užbiržiniai DVP sandoriai 0.000 0 49.107 -19.46
Pervedimai, susiję su VP įvykiais 0.000 0 211.740 318.49
Iš viso 0.000 0 262.115 129.38

į viršų


Apskaityti VP įvykiai

VP įvykiai per mėnesį nuo metų pradžios
VP emisijos registracijos 21 39
    Iš jų - VVP registracijų 2 4
Naujų VP emisijų prijungimai prie senų 7 15
    Iš jų - VVP emisijų padidinimų 4 8
VP asimiliacijos 0 2
Dalyvio statuso pakeitimai 6 21
VP emisijų sumažinimai 0 2
    Iš jų - VVP sumažinimų 0 0
VP emisijų uždarymai 7 18
    Iš jų - VVP emisijų uždarymų 4 7
VP nominalios vertės pakeitimai 3 3
VP pavadinimo pakeitimai 2 5
Kiti įvykiai 50 97
Iš viso 96 202

į viršų


AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Verslo centras k29, Konstitucijos prospektas 29, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 253 14 00, faksas (8 5) 253 14 01, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2015 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .