Aktualijos > Statistika > VP saugotojai
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita (archyvas)
Mokymai
Programos
Testavimai

Didžiausi Lietuvos VP saugotojai

2016 metų Rugsėjo 30 dienai

LCVPD registruotų VP saugotojai Kapitalizacija rinkos verte, mln. EUR % Kapitalizacija nominalia verte, mln. EUR %
1 987 AB SEB banko VP ir finansų rinkų operacijų departamentas 5163,73 42,05 3450,50 36.68
2 962 "Swedbank" , AB operacijų VP skyrius 2050,47 16,70 1662,61 17.68
3 930 AB Šiaulių bankas 1994,97 16,24 142,54 1.52
4 966 AB bankas "Finasta" 92,12 0,75 26.1 0.28
5 983 AB DnB bankas rinkų operacijų skyrius 834,42 6,79 793.03 8.43
6 919 FMĮ UAB "Kapitalo srautai" 126,89 1,03 125.64 1.34
7 577 AB LCVPD asmeninių sąskaitų registras 159,14 1,30 159.14 1.69
8 967 FM UAB "G.Steponkaus kontora" 10,89 0,09 10.89 0.12
Visi kiti LT tarpininkai 1464,47 11,92 2723.14 28.95
Neperduota emitentų VP apskaita (įskaitant ir VP pas ne LT tarpininkus) 384,31 3,13 312.78 3.33
Viso 12281,41 100 9406.37 100

Į viršų

AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Verslo centras k29, Konstitucijos prospektas 29, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 253 14 00, faksas (8 5) 253 14 01, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2015 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .